Politica de confidențialitate

Ultima actualizare 13 Decembrie 2022

Acest document reprezintă Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal și documentele ce conțin datele tale se înregistrează în cadrul entității juridice STOICA DAN-IOAN-DUMITRU P.F.A. în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016 și cu dispozițiile legale în vigoare privind activitatea / atribuțiile / funcțiile specifice ce decurg din acestea.

Datele se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care figurează înscrise în cererile / documentele ce conțin date personale. Datele cu caracter personal prelucrate și colectate de către STOICA DAN-IOAN-DUMITRU P.F.A. includ numele și prenumele, adresa de e-mail, țara și orașul de domiciliu, adresa de facturare (poate fi numai strada), codul poștal.

Scopul prelucrării decurge din natura activității specifice entității juridice sus-menționate (prestarea serviciilor constând în activitatea de comerț online). Informațiile referitoare la cardurile de credit nu vor fi colectate sau salvate de către STOICA DAN-IOAN-DUMITRU P.F.A.

Drepturile tale includ solicitarea accesului la datele cu caracter personal, corectarea eventualelor erori de înregistrare a acestora și dreptul de a te opune la prelucrarea datelor cu caracter personal. În situația în care dorești modificarea datelor tale personale ori dorești să formulezi o solicitare cu privire la acestea, te rugăm să ne contactezi la veran@scutura2001.ro.